Список публикаций на

×

О. Є. Кононова

Організація бухгалтерського обліку


ISBN 978-3-903197-81-7

Навчальний посібник написаний відповідно до програми навчальної дисципліни “Організація бухгалтерського обліку” для студентів освітнього рівня “Магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

У ньому розкриваються основи організації бухгалтерського обліку, а також знання, необхідні для організації облікового процесу та організації роботи апарату бухгалтерії. Висвітлюються теоретичні положення курсу, а також методи, способи та техніка обліку об’єктів господарювання та роботи апарату бухгалтерії у сучасних умовах із використанням діючої нормативно-правової бази.

Курс “Організація бухгалтерського обліку” є невід’ємною складовою частиною циклу дисциплін, що завершують підготовку студентів освітнього рівня “Магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.