Список публикаций на

×

Michał Kozdra

Koncept РУССКИЙ ЯЗЫК (JĘZYK ROSYJSKI) we współczesnym rosyjskim dyskursie etnocentrycznym


ISBN 978-3-903197-87-9

Celem książki jest próba opisu znaczenia konceptu РУССКИЙ ЯЗЫК w internetowym dyskursie publicznym o charakterze etnocentrycznym we współczesnej Rosji. W analizie zostały wykorzystane pojęcia analityczne wywodzące się z badań etnolingwistycznych o ukierunkowaniu kognitywno-antropologicznym. W przedstawionej strukturze kognitywnej konceptu
РУССКИЙ ЯЗЫК, zrekonstruowanej na podstawie danych słownikowych i tekstowych, zostały wyróżnione cztery aspekty badanego konceptu: narodowościowy, psychospołeczny, religijny i estetyczny. Podstawowe wyobrażenie języka rosyjskiego jako oficjalnego języka używanego na arenie międzynarodowej do komunikowania się jest profilowane ideologicznie w zbadanym fragmencie dyskursu etnocentrycznego w kierunku sakralizacji, unarodowienia i „uetnicznienia”. Koncept РУССКИЙ ЯЗЫК postrzegany jest z punktu widzenia patrioty i człowieka religijnego.