Список публикаций на

×

Н.І. Верхоглядова, О.Є. Кононова, Т.Є. Іваницька

Дослідження теоретико-методичних аспектів обліку та формування ефективної методики обліку та аналізу управління господарською діяльністю будівельного підприємства


ISBN 978-3-903197-93-0

Вивчено та проаналізовано характеристику будівельної галузі, виконана порівняльна характеристика систем ціноутворення в будівництві в Україні та розвинених країнах, що дозволило виділити особливості формування вартості будівельної продукції, які опосередковано впливають на формування облікової системи.

Застосування розробленої-ефективної методики обліку і аналізу для управління господарською діяльністю будівельного підприємства не тільки дозволяє враховувати факти господарської діяльності, а й забезпечує наявність якісної аналітичної інформації, придатної для прийняття управлін- ських рішень на основі аналізу ключових показників ефективності, вирішує важливі проблеми в обліку , а також дозволяє налагодити ефективне управління та своєчасно виявляти резерви для підвищення рентабельності діяльності організації та створення умов ефективного використання ресурсів, що в підсумку впливає на економіку всієї країни.