Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 11-12/2015

About the classification of migration

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-16-11.12-118-119

Pages: 118 - 119

Authors: Dzhansarayeva R. Y., Malikova S. B.

Abstract: The article provides an overview of theoretical approaches to the classification of migration. United universally accepted classification of migration does not exist. Spatial movements are diverse in nature and depending on the target symptoms are classified into different types. Classification of migration is necessary for understanding this phenomenon.

Keywords: international migration, internal migration, seasonal migration, commuting, labor migration, illegal migration.

Bibliography:
1. Homra A. U. Migratsiya naseleniya: voprosyi teorii, metodiki issledovaniya/A. U. Homra. – Kiev: Navuk. Dumka. – 1979. –
148 s.
2. Horev B., Denisenko M., Iontsev V. Migratsiologiya. Uchebnoe posobie. – M.: Izd. MGU. – 1989. – 96 s.
3. Yudina, T. N. Migratsiya: slovar osnovnyih terminov/T. N. Yudina. – M.: Izd-vo RGSU, 2007. – 472 s.
4. Kriminologiya: Uchebnik dlya vuzov/Pod obsch. red. d.yu. n., prof. A. I. Dolgovoy. – 3‑e izd., pererab. i dop. – M.: Norma. –
2005. – 912 s.
5. Fedorako A. Migratsiya naseleniya: ponyatie, prichinyi, posledstviya//Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnyih
otnosheniy. – 2012. – # 4. – S. 3–11.
6. Popova, A. H. Metodologicheskie osobennosti izucheniya migratsii naseleniya: uchebnoe posobie/A. H. Popova,
F. H. Abaeva, V. N. Chapek. – Ordzhonikidze: RIO OOGU. – 1986. – 30 s.
7. Smashnikova T. B. Administrativno-pravovoe protivodeystvie nezakonnoy migratsii v Rossiyskoy Federatsii i Respublike
Belarus: sravnitelno-pravovoy analiz. – avtoref. … diss. kand. yurid. nauk. – Chelyabinsk. – 2012. – 20 s.
8. Migratsiya kak kriminologicheskaya problema. Monografiya/Byishevskiy Yu.Yu. – Stavropol: Izd-vo SevKavGTU, 2007. –
258 s.