Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 9-10/2015

The religious press in Galicia Austrian Empire period – intellectual support and impulse to the political awakening of Ukrainian

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-15-9.10-12-14

Pages: 12 - 14

Authors: Blikharsky R. I.

Abstract: The question of origin and formation of the Ukrainian religious periodical press in Galichina first half of the XIX century in a sociopolitical context of the period is investigated. The idea of the edition «Byblyoteka besyd duhovnih», as attempt of the initiation of the Ukrainian national religious press is considered. Features of substantial filling the edition «Pouchenija Crekovnyja» are defined

Keywords: religious and ecclesiastical press, Ukrainian Greek Catholic Church, Austrian Empire, Galicia, Golovna Rus’ka Rada, «Zorja Galic’ka» religion, Christianity

Bibliography:
1. Енциклопедія Українознавства: слов. частина: перевид. в Україні. – Л., 1994. – Т. 4. – С. 1448–1449.
2. Кревецький І. Початки преси на Україні, 1776–1850./Кревецький І.//Записки Наукового Товариства імені Шев-
ченка. – Л., 1926. – Т. 144–145. – 271 с.
3. Лесюк М. Формування української літературної мови в Галичині в умовах австрійського режиму./Микола Ле-
сюк//Галичина: наук. і культ.-просвіт. краєзн. часопис. – 2003. – № 9. – С. 145–154.
4. Пилипович В. Початки української релігійно-церковної преси в Галичині на прикладі Перемишля – від ідеї до
реалізації./В. Пилипович//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cerkiew.net/page.php?23.
5. Райківський І. Мовно-правописне питання в українському національному русі Східної Галичини 1850‑х років (за
матеріалами тогочасної періодики)./І. Райківський//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Т., 2011. – Вип. 2. – С. 206–214.
6. Романюк М. М. Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: іст.-бібліогр. дослідж.: у 3 т./М. М. Романюк, М. В. Га-
лушко. – Л.: Світ, 2001. – Т. 1: 1848–1900 рр. – 744 с.