Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 1-2/2015

Methods for determination of synthetic indicators of the assessment of the regional tourism development

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-15-1.2-204-206

Pages: 204 - 206

Authors: Honak I.

Abstract: in research consideration of the key conditions for the development of tourism in the region are allocated and proved, proposed integrated using of synthetic indicators for its analisys. Also, the application method of these parameters on the basis of comparative analysis of multi-dimensional is developed.

Keywords: tourism, tourist attractiveness of the region, the investment attractiveness of the region.

Bibliography:
1. Грабар М. В. Системний підхід в управлінні розвитком сферою туризму та рекреації. [Електронний ресурс]/М. В. Гра-
бар, В. А. Бігорі//Економічний простір. – 2013. – № 72. – С. 35–45.
2. Малик Л. Економічні передумови розвитку туризму в Карпатському регіоні. [Електронний ресурс]/Л. Малик//Мо-
лодь і ринок. – 2013. – № 6. – С. 44–49.
3. Матвієнко А. Електронні ресурси державних обласних органів виконавчої влади в галузі туризму в системі соціальних
інформаційних комунікацій .[Електронний ресурс]/А. Матвієнко//Наукові праці Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – С. 118–128.
4. Нездоймінов С. Г. Туризм як фактор регіонального розвитку. Методологічний аспект та практичний досвід:
монографія/С. Г. Нездоймінов. – О.: Астропринт, 2009. – 304 c.
5. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку: монографія/В. В. Абрамов, І. Б. Андренко,
С. А. Александрова, Н. М. Влащенко, О. М. Колесников; ред.: І. М. Писаревський; МОНМС України, Харк. нац. акад.
міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 208 c.