Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 1-2/2017

LEGAL SUPPORT FOR IMPLEMENTATION OF THE MARITIME CARGO TRANSPORTATION

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-17-1.2-250-254

Pages: 250 - 254

Authors: Migda N. S., Petrova A. R.

Abstract: Objective: to analyze implementation of cargo transportation via sea vessels, in particular to analyze security threats to cargo, vessel and crew during transportation. Methods: in the study we used common methods, such as deduction, analysis and synthesis, as well as specific scientific legal methods, such as comparison and formal legal methods. Results: after analyzing the existing international and national legislation in the field of cargo transportation via sea vessels, in particular laying emphasis on provision of security during implementation of cargo transportation, it was concluded, that the current legislation does not fully ensure stability and safety of the cargo, vessel, crew, as well as environment. Scientific novelty: in this article we presented a comprehensive analysis of the issue concerning provision of security during implementation of cargo transportation, and revealed special features during transportation via sea vessels. Practical relevance: main propositions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogic activities in the consideration of issues concerning provision of security during cargo transportation via sea vessels

Keywords: cargo transportation, sea vessels, provision of security, charter, terms of transportation, special features of maritime transportation

Bibliography:
1. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, N 2, aprel-iyun 2016 g., s. 171–185.
2. Grazhdansky kodeks Rossyskoy Federatsii (chast pervaya) ot 30.11.1994 N 51‑FZ (red. ot 07.02.2017)//“Sobraniye
zakonodatelstva RF”, 05.12.1994, N 32, st. 3301.
3. Postanovleniye Pravitelstva RF ot 17.10.2009 N 832 O realizatsii polozheny Mezhdunarodnoy konventsii po
okhrane chelovecheskoy zhizni na more 1974 goda i Mezhdunarodnoy konventsii o podgotovke i diplomirovanii
moryakov i nesenii vakhty 1978 goda//“Sobraniye zakonodatelstva RF”, 26.10.2009, N 43, st. 5081.
4. Alekseyev S. S. Grazhdanskoye pravo: uchebnik//Moskva: Prospekt, 2015.
5. Kodeks torgovogo moreplavaniya Rossyskoy Federatsii ot 30.04.1999 N 81‑FZ (red. ot 03.07.2016) (s izm. i
dop., vstup. v silu s 01.01.2017)//“Rossyskaya gazeta”, N 85–86, 01–05.05.1999.
6. Mezhdunarodnaya konventsiya po poisku i spasaniyu na more 1979 goda//[Elektronny resurs] URL: http://docs.
cntd.ru/document/901824783 (data obnovleniya: 30.11.2016).
7. Golubkina K. V. Problemy v sfere realizatsii transportnoy bezopasnosti//Vestnik mezhdunarodnykh nauchnykh
konferentsy. 2015. № 9 (13). S. 53–62.
8. Golovina A. A. Problemnye voprosy mezhdunarodno-pravovogo regulirovaniya borby s aktami morskogo piratstva//
Aspirant i soiskatel. 2015. № 3 (87). S. 49–51.
9. Erpyleva N.Yu. Aktualnye problemy teorii i praktiki mezhdunarodnogo transportnogo prava//Advokat. 2003.
N 2. S. 33.
10. Ivanov G. G. Morskiye perevozchiki v ozhidanii novykh pravil, vozmozhno, Rotterdamskikh pravil//Transportnoye
pravo. 2008. N 4. S. 5–9.