Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 11-12/2016

THE CONCEPT OF BUILDING THE INTERREGIONAL ECONOMIC SPACE

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-17-11.12-98-104

Pages: 98 - 104

Authors: Smirnov V. V., Kadyshev E. N.

Abstract: Objective. The main objective of the study is to form the concept of building the interregional economic space. In order to achieve the objectives of this study we set and solved the following tasks: to reveal the process of building the interregional economic space, to show feasibility for implementation of the concept of building the interregional economic space. Methodology. The methodology of the research is based on fundamental regulations of regional and spatial economics, the applied aspects of theory and methodology of system analysis, scientific researches in the field of enhancing the innovative activity of territorial economy. Results. We discovered the process of initiation of the region into the interregional economic space through implementation of the level system. We held the land zoning of using the potential of interregional economic space by the Russian Federation subject. Scientific novelty. We identified the initiating onset of the process of building the interregional economic space. Practical relevance. Necessity for building the inter-regional economic space is caused by natural stage of economic development of federal subjects, and also by necessity to ensure the qualitative growth of material wealth production, reproduction of productive factors and to improve quality of life of population in the local region and in the whole country. Size and structure of interregional economic space depends on a positive action of the scale effect, which is to a considerable degree determined by innovative activity of regions

Keywords: interregional economic space, process, region, level system, economy

Bibliography:
1. Kheyne P. Ekonomichesky obraz myshleniya; per. s angl. pod obshch. red. Pinskera B. – 2‑e izd., ster. – M.: Delo,
1993. – 702 s.
2. Seriyx H. Boucher ou boulanger//Futuribles. – P., 2006. No 318. – P. 5–11.
3. Perrow Ch. The Analysis of Goals in Complex Organizations//American Sociological Review, 1961. – P. 26, P.
688–699.
4. Yuchtman E., Seashore S. A System Resource Approach to Organizational Effectiveness//American Sociological
Review, 1967. – P. 32, P. 891–903.
5. Seashore S., Yuchtman E. Factorial Analysis of Organizational Performance//Administrative Science Quarterly,
1967. – Р. 12, Р. 377–395.
6. Kholl R. X. Organizatsii: struktury, protsessy, rezultaty. – SPb: Piter, 2001. – 512 s.
7. Chaplina A., Voytsekhovskaya I. Konkurentosposobnost kak integralny pokazatel effektivnosti predpriyatiya//
Problemy teorii i praktiki upravleniya, 2006. № 3. – S. 108–113.
8. Timofeyev R. A., Shlychkov V. V., Alafuzov I. G. Aktualnye voprosy funktsio-nirovaniya regiona kak sotsialnoekonomicheskoy
sistemy//Aktualnye problemy ekonomiki i prava. – 2015. – № 3. – S. 63–70.
9. Shlychkov V. V. Ob otdelnykh aspektakh protsessa modernizatsii rossyskoy ekonomiki//Vestnik ekonomiki,
prava i sotsiologii. – 2015. – № 1. – S. 78–82.
10. Kachalov R. Upravleniye khozyaystvennym riskom – osnova ekonomicheskoy bezopasnosti regiona//Problemy
teorii i praktiki upravleniya, 2006. № 4. – S. 45–52.
11. Porter M. E. Konkurentsiya: Perevod s angl., 2002. – 496 s.
99
Economics Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 11-12 (2016)
ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online)
V. V. SMIRNOV E. N. KADYSHEV THE CONCEPT OF BUILDING THE INTERREGIONAL ECONOMIC SPACE
12. Derhy A. Fusions-acquisitions: la logique sectorielle//Rev. fr. de gestion. P., 1997. No 112. – P. 39–51.
13. Chub B. A., Bandurin A. V. Sistema investitsionnykh vzaimootnosheny v regione na primere Respubliki Tatarstan.
Izdaniye vtoroye ispravlennoye i dopolnennoye. – M.: «TDDS – Stolitsa‑8», 1999. – 272 s.
14. Chub B. A. Upravleniye investitsionnymi protsessami v regione. – M.: Izd-vo «BUKVITSA», 1999. – 186 s.
15. Shlychkov V. V. Teoriya i metodologiya upravleniya resursnym potentsialom: diss. … dok-ra ekonom. nauk. –
Yoshkar-Ola, 2007.
16. Perroux F. Economic space: theory and applications//Quarterly Journal of Economics. – 1950. Vol. 64.
17. Shlychkov V. V. Teoriya i metodologiya upravleniya resursnym potentsialom: diss. … dok-ra ekonom. nauk. –
Yoshkar-Ola, 2007.
18. Shvetsov A. Sootnosheniye tsentralizatsii i detsentralizatsii v gosudarstvennoy regionalnoy politike: o slozhivsheysya
situatsii, neobkhodimosti i putyakh eye izmeneniya//Rossysky ekonomichesky zhurnal, 2006. № 5–6. – S. 14–35.
19. Naisbitt J. Global paradox: The bigger the world economy, the more powerful its smallest players. – N. Y.: Morrow,
1994. – 304 p.
20. Saralidze A. M. Metodika otsenki i prognozirovaniya pokazateley razvitiya mezhregionalnogo ekonomicheskogo
prostranstva//Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO, 2014. № 1. – S. 162–166.
21. Tamov A. A., Dobrovolsky A. G. Teoretiko-metodologicheskiye aspekty issledovaniya mezhregionalnoy sotsialno-
ekonomicheskoy differentsiatsii v prostranstve makroregiona//Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya 5: ekonomika, 2013. № 1 (115). – S. 75–79.
22. Gasparyan N. A. Mezhregionalnaya integratsiya kak usloviye dvizheniya ot obshchego – k edinomu natsionalnomu
ekonomicheskomu prostranstvu//Ekonomika ustoychivogo razvitiya, 2012. № 11. – S. 48–53.
23. Dombrovsky M. A. Strategicheskoye planirovaniye mezhregionalnogo ekonomicheskogo prostranstva//European
Social Science Journal, 2011. № 11 (14). – S. 410–418.
24. Mirzoyev R. S. Mezhregionalnye vzaimodeystviya v rossyskom ekonomicheskom prostranstve//Vestnik Volgogradskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Ekonomika. Ekologiya. 2011. Tom 1. № 1. – S. 96–101.
25. Berezova Z. K. Sistemnye kharakteristiki ekonomicheskogo prostranstva v ramkakh mezhregionalnoy integratsii//
Terra Economicus, 2011. Tom 9. № 3–3. – S. 147–150.
26. Bozharenko D.Yu. Preodoleniye mezhregionalnoy differentsiatsii v novykh protsessakh strukturizatsii ekonomicheskogo
prostranstva//Terra Economicus, 2011. Tom 9. № 4–2. – S. 164–167.
27. Khodyrevskaya V. N., Krivoshlykov V. S. Formirovaniye rynochnogo prostranstva regiona: mezhregionalnaya
torgovlya i novaya ekonomicheskaya geografiya//Sovremennye tendentsii v ekonomike i upravlenii: novy vzglyad.
2010. № 5–1. – S. 204–213.
28. Karachurina L. B. Mezhregionalnaya migratsiya i sotsialno-ekonomicheskaya differentsiatsiya prostranstva sovremennoy
Rossii//Problemy prognozirovaniya, 2006. № 3. – S. 96–115.
29. Alafuzov I. G., Timofeyev R. A. Klasterizatsiya kak faktor povysheniya effektivnosti regionalnoy ekonomicheskoy
sistemy//Aktualnye voprosy ekonomicheskikh nauk. – 2010. – № 15–2. – S. 96–101.