Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 11-12/2016

TRANSFORMATIONS OF QUALITY SYSTEM AS AN INNOVATIVE DEVELOPMENT WAY OF THE ORGANIZATION

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-17-11.12-72-78

Pages: 72 - 78

Authors: Kadyshev E. N., Semenov V. L.

Abstract: Objective: to determine the role of quality system in the functioning of enterprises. Methods: we used general scientific methods of cognition that predetermine the study of socio-economic phenomena, processes and regularities in constant development and interconnection. Such research techniques as statistical- economic and economic-mathematical methods were used in information processing. Results: we conducted analysis of the concept “quality system” as an economic category; determined the main reasons that limit a rapid transformation of the quality system into a new functional manifestation. Scientific novelty: we developed the mechanism of transformation of the organization’s quality system as innovative ontogenesis in the conditions of global competition; identified the main steps that allow an effectively modification of old elements of the quality system into brand-new functional manifestations. Practical relevance: main propositions and conclusions of the article can be used in scientific and production activities in the course of consideration of issues connected with improvement of the quality system in the enterprise

Keywords: transformation, innovation, quality system, analysis, organization, mechanism, value

Bibliography:
1. Antsupov A.Ya., Shipilov A. I. Konfliktologiya: ucheb. dlya vuzov. – SPb.: Piter, 2008. – 496 s.
2. Galleyev V. I. Menedzhment kachestva v malykh organizatsiyakh/V. I. Galeyev, V. V. Ustinov//Standarty i
kachestvo. – 2007. – № 3. – S.68–70.
3. Deming E. Vykhod iz krizisa. – Tver: Alba, 1994. – 498 s.
4. Zagoruyko N. G. Prikladnye metody analiza dannykh i znany. – Novosibirsk: IM SO RAN, 1999. – 270 s.
5. Isikawa K. Yaponskiye metody upravleniya kachestvom: sokr. per. s angl. – M.: Ekonomika, 1988. – 215 s.
6. Konareva L. A. Upravleniye kachestvom produktsii v promyshlennosti SShA. – M.: Nauka, 1977. – 256 s.
7. Krosbi F. B. Kachestvo i ya: Zhizn biznesmena v Amerike; per. s angl. A. V. Denisova, O. V. Zamyatinoy. – M.:
Standarty i kachestvo, 2003. – 264 s.
8. Ogvozdin V.Yu. Upravleniye kachestvom. – M.: Delo i servis, 2009. – 304 s.
9. Okrepilov V. V. Upravleniye kachestvom. – M.: Ekonomika, 1998. – 640 s.
10. Postalyuk M. P., Khasanova A.Sh., Mukhametshin M. F. Sistemnaya innovatizatsiya konkurentosposobnosti promyshlennykh
predpriyaty Rossii//Vestnik TISBI. 2015. № 1 (60). S. 199–216.
11. Starikov P. A. Pikovye perezhivaniya i tekhnologii tvorchestva: uchebn. posobiye. – Krasnoyarsk: filial NOU VPO
“Sankt-Peterburgsky institut vneshneekonomicheskikh svyazey, ekonomiki i prava” v g. Krasnoyarske, 2011. –
92 s.
12. Upravleniye izmeneniyami: bazovy kurs: ucheb. posobiye/M. A. Brazhnikov, I. V. Khorina. – Samara: Samar. gos.
tekhn. un-t, 2015. – 238 s.
13. Shlychkov V. V., Kulish S. M. Metodicheskiye rekomendatsii po organizatsii rabot po upravleniyu resursnym
potentsialom promyshlennogo predpriyatiya//Ekonomicheskiye nauki. 2009. № 54. S. 277–281.
14. Shlychkov V. V., Kulish S. M., Timofeyev R. A. Resursny podkhod k problemam obespecheniya ekonomicheskoy
nadezhnosti promyshlennykh predpriyaty. – Kazan: Kazan. gos. ener. un-t, 2009.
73
Economics Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 11-12 (2016)
ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online)
E. N. KADYSHEV V. L. SEMENOV TRANSFORMATIONS OF QUALITY SYSTEM AS AN INNOVATIVE DEVELOPMENT WAY OF THE ORGANIZATION
15. Bataykin P. A., Khasanova A. S., Shlychkov V. V., Toumashev A. R., Toumasheva M. V. Economic growth in the
conditions of resource constraints: ordinal approach to optimization of macroeconomic production structure//
Journal of Applied Economic Sciences. 2016. Т. 11. № 3. P. 521–531.
16. ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements.
17. Juran J. M. Architect of Quality. The autobiography of Dr.Joseph M. Juran. McGraw-Hill, 2004, p. 379.
18. Oakland John. From Quality to Excellence in the 21st Century [Text]/John Oakland//Total Quality Management
& Business Excellence. – October–November, 2005. – Vol. 16, No. 8–9. – P. 1053–1060.
19. Taguchi G, Chowdhury S., Wu Y. Taguchi’s Quality Engineering Handbook. Wiley-Interscience, 2004, р. 1696.
20. Vedin N. V., Shlychkov V. V., Khasanova A.Sh. Discursive Practices in Cooperative Structures//Indian Journal of
Science and Technology. December 2015. Vol 8 (S10). DOI: 10.17485/ijst/2015/v8iS10/84877.