Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 11-12/2016

THREE-LEVEL SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE REGIONAL ECONOMY’S COMPETITIVENESS

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-17-11.12-63-70

Pages: 63 - 70

Authors: Chajnikov V. N., Kadyshev E. N.

Abstract: Objective: to analyze the concept of management of the regional economy’s competitiveness and to propose the system of management of the regional economy’s competitiveness. Methods: in the research process we widely used technologies of system, structural, functional, situational, economic analyses and also modeling of functioning of economic subjects. Results: as the result of the conducted study we examined and analyzed the main issues of management system of regional competitiveness. Scientific novelty: the proposed three-level system of management of the regional economy’s competitiveness can become an effective tool in achieving the stable economic growth of the region. Practical relevance: the presented offers can be used by governmental authorities in development of strategic policies of management of Russian regions’ competitiveness.

Keywords: competitiveness, region, management system, quality of management

Bibliography:
1. Akoff R., Emeri M. O tseleustremlennykh sistemakh/per. s angl. – M.: Sov. Radio, 1974.
2. Alafuzov I. G., Timofeyev R. A. Klasterizatsiya kak faktor povysheniya effektivnosti regionalnoy ekonomicheskoy
sistemy//Aktualnye voprosy ekonomicheskikh nauk. – 2010. – № 15–2. – S. 96–101.
3. Aleksandrova Yu.Yu. Problemy konkurentosposobnosti v sovremennoy ekonomike//Problemy sovremennoy
ekonomiki, № 1 (21). [Elektron. resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.m‑economy.ru/art.php3? artid=
21900
4. Bataykin P. A. Otsenka vliyaniya institutsionalnoy sredy na napravleniya strukturnykh sdvigov v natsionalnoy
ekonomike//Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii. – 2011. – № 4. – S. 18–20.
5. Bertalanfi L. Issledovaniya po obshchey teorii sistem. – M.: Progress, 1969.
6. Vinogradov V. A. Kachestvo menedzhmenta – osnova sovremennoy upravlencheskoy paradigmy//Menedzhment
v Rossii i za rubezhom. – 2006. – № 6. – S. 9–19.
7. Volkova, V. N., Denisov, A. A. Osnovy teorii sistem i sistemnogo analiza: ucheb. posobiye dlya vuzov. – SPb.:
Izd-vo SPb GTU, 1997. – S. 62–64.
8. Kachalina L. N. Konkurentosposobny menedzhment. – M.: Eksmo, 2006. – 464 s.
9. Mazilkina Ye. I., Panichkina, G. A. Upravleniye konkurentosposobnostyu: ucheb. posobiye. – M.: Omega-L,
2007. – 325 s.
10. Podlesnykh V. I. Teoriya organizatsiy: uchebnik dlya vuzov. – SPb.: Izd. dom “Biznes-pressa”, 2003. – 336 s.
11. Popov K. G., Sovetov I. N. K voprosu o primenenii estestvennykh zakonov o menedzhmente//Menedzhment v
Rossii i za rubezhom. – 2006. – № 6. – S. 3–8.
12. Teoriya sistem i sistemny analiz v upravlenii organizatsiyami: uchebnoye posobiye/pod red. V. N. Volkovoy i
A. A. Yemelyanova. – M.: Finansy i statistika, 2006.
13. Timofeyev R. A., Shlychkov V. V., Alafuzov I. G. Aktualnye voprosy funktsionirovaniya regiona kak sotsialnoekonomicheskoy
sistemy//Aktualnye problemy ekonomiki i prava. – 2015. – № 3. – S. 63– 70.
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 11-12 (2016) Economics
64
ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online)
V. N. CHAJNIKOV E. N. KADYSHEV THREE-LEVEL SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE REGIONAL ECONOMY’S COMPETITIVENESS
14. Ustinov, A. N., Seleznev, V. A. Teoriya organizatsii: ucheb. posobiye. – M.: Moskovsky gosudarstvenny universitet
ekonomiki, statistiki i informatiki, 2005. – 163 s.
15. Fatkhutdinov R. A. Upravleniye konkurentosposobnostyu organizatsii: ucheb. posobiye. – M.: Eksmo, 2004. –
544 s.
16. Filosofova T. G., Bykov V. A. Konkurentsiya i konkurentosposobnost: ucheb. posobiye. – M.: Yuniti-Dana, 2008. –
295 s.
17. Freydina Ye. V. Issledovaniye sistem upravleniya: ucheb. posobiye: pod obshch. red. Yu. V. Guseva. – M.: Omega-
L, 2008. – 367 s.
18. Chaynikova L. N. Razvitiye metodologii formirovaniya i funktsionirovaniya sistemy upravleniya konkurentosposobnostyu
regionov: avtoref. dis. … d‑ra ekon. nauk. [Elektron. resurs]. – Rezhim dostupa: http://vak.ed.gov.
ru/ru/dissertation/index.php?id54=11846&from54=6.
19. Chursin A. A. Upravleniye konkurentosposobnostyu organizatsii. – M.: FGUP “NTTS Informatika”; Red. zhurn.
“Oboronnaya tekhnika”, 2006. – 372 s.
20. Shlychkov V. V. Ob otdelnykh aspektakh protsessa modernizatsii rossyskoy ekonomiki//Vestnik ekonomiki,
prava i sotsiologii. – 2015. – № 1. – S. 78–82.
21. Shlychkov V. V. Teoretiko-metodologicheskiye aspekty upravleniya resursnym potentsialom regiona/V. V. Shlychkov,
A. D. Arzamastsev, Ye. P. Fadeyeva. – Yoshkar-Ola, 2007.
22. Shlychkov V. V. Teoriya i metodologiya upravleniya resursnym potentsialom: diss. … dok-ra ekonom. nauk. –
Yoshkar-Ola, 2007.
23. Andersson/Thomas, Sylvia Schwaag Serger, Jens Sorvik, and Emily Wise Hansson/The Cluster Policies Whitebook,
International Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development, Malmo 2004.
24. Bergman E. M. and Feser, E. J. Indusirial and Regional Clusters: Сoncepts and Comparative Applications/E. M. Bergman,
E. J. Feser. Regional Research Institute, WVU. – I999.
25. Prahalad C. K., Hamel, G. (1990) The Gore Competence of corporation. Harvad Business Review, 68, p. 79–91.
26. Schmitz I lubеrt (1992). On the Clustering of Small Firms, in Rasmussen, J., H. Schmitz and M. P. van Dijk (eds.),
Flexible specialization: a new view on small industry, IDS Bulletin (Special Issue), 23 (3): 64–69.
27. Steiner M. and Hartmann. Looking for the Material and inmaterial Dimensions of Clusters. Paper presented at
the Regional Studies Association Annual Conference on Regionalizing the Knowledge Economy\November
21. London 2001