Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

European Science Review, Issue 1-2/2015

Some features of the tactics of certain investigative actions during the investigation of acquisitive-violent crimes in hot pursuit

DOI: https://doi.org/10.29013/ESR-15-1.2-112-115

Pages: 112 - 115

Authors: Aryn A. A., Mussabekova A. R., Turysbekov R.

Abstract: In this article discusses the concept and the basic elements of the investigation. Also points out some features of the tactics of separate investigative actions during the investigation of crimes

Keywords: investigative actions, crime, crime scene investigation, the victim, witnesses, suspects, examination, investigation of crimes.

Bibliography:
1. Bakhin V. P., Bayzhasarov B. N., Kogamov M.Ch. Metodika rassledovaniya zakaznykh ubiystv. – Almaty, 2000. – P. 76.
2. Lavrov V. P., Sidorov V. Ye. Rassledovaniye prestupleniy po goryachim sledam: Ucheb.posobiye. – M., 1989. – P. 234.
3. Obraztsov V. A. Vyyavleniye i izoblicheniye prestupnika. – M., 1997. – Р. 336.
4. Sidorov V. Y. Nachal’nyy etap rassledovaniya: organizatsiya, vzaimodeystviye, taktika. – M., 1992. – Р. 118.
5. Khaziyev Sh. N. Tekhniko-kriminalisticheskiye metody ustanovleniya priznakov neizvestnogo prestupnika po yego
sledam. – M., 1986. – Р. 39.